Velkommen til hjemmesiden vår

Team Pataljanis; oppdrettere av Lhasa apso, aktive utstillere, handlere, ringsekretær/skriver team.